نتيجه تصويري براي حسن روحاني راهپيمايي 22 بهمن 98


نتيجه تصويري براي حسن روحاني در کنار سردار سليماني


 


نتيجه تصويري براي حسن روحاني


***نسيم معرفت***


 


** انقلاب از انتخاب است و انتخاب از انقلاب +دکتر حسن روحاني رئيس جمهور
  بسيار مهم است به اين نکته توجه کنيد که انقلاب اسلامي مبتني بر انتخاب بود و بالاترين ثمره انقلاب نيز انتخاب است، انقلاب از انتخاب است و انتخاب از انقلاب است يعني مردم ما بين اسلام و کفر، بين حق و باطل و بين نظام مردمي و ديکتاتوري، مسير حق و عدل را انتخاب کردند


براي قدرتي، چون آمريکا تحمل انقلاب اسلامي و پيروزي يک ملت بزرگ و بيرون راندن ابرقدرت آمريکا از اين سرزمين طبيعي است که غيرقابل تحمل باشد و طبيعي است که از 41 سال پيش هر شب خواب بازگشت به اين سرزمين را ببيند. آن‌ها به خوبي مي‌دانند که ايران چه مقدار اهميت دارد، آن‌ها به خوبي مي‌دانند نقش ايران در منطقه چيست و آن‌ها مي‌دانند قدرت ايران در منطقه يکي از بالاترين قدرت‌ها يا به يک معنا بالاترين قدرت منطقه حساس خاورميانه است به همين دليل از روز اول دشمن سرسخت اين ملت و انقلاب آمريکا و صهيونيسم بود. ايراد آمريکا به انتخاب ما است و آمريکا مي‌گويد چرا مردم انتخاب کردند. سخن آمريکا اين است که مردم حق انتخاب نداشتند و ما نظام شاهنشاهي را تأييد کرده بوديم و مي‌خواستيم بمانند و چرا مردم آمدند و راه نويني را براي زندگي خود انتخاب کردند. پس دعواي ما با آمريکا دعواي انتخاب است.  مي‌گوييم ملت ايران هميشه، همه سال و در همه موضوعات و مسايل مهم حق انتخاب دارد و دشمنان ما مي‌گويند شما حق انتخاب نداريد؛ آمريکا به ما مي‌گويد بايد به گذشته و به 41 سال پيش برگرديد و سخن مردم ما اين است که ما به عقب برنمي‌گرديم و راه و مسير ما براي پيشرفت و تعالي اين کشور است و لذا شما مي‌بينيد اين دشمني و کينه‌توزي در طول 41 سال گذشته به شکل‌هاي مختلف ظهور و بروز پيدا کرد، اما راه انقلاب، همان راه روز اول است.  


به نکته بسيار مهمي اشاره مي‌کنم. جوانان عزيز، مردم عزيز ايران، گاهي سخناني در رسانه‌ها مطرح مي‌شود که با راه امام و انقلاب ما در تضاد است. يادتان نرود که امام همواره تأکيد کرد و گفت "همه با هم" و اين همه با هم يک استراتژي مهم انقلاب اسلامي بود.هر وقت همه با هم بوديم، 22 بهمن آفريده مي‌شود. هر وقت همه با هم بوديم، آمريکا شکست خورده و هر وقت همه با هم بوديم شکوفايي در اين کشور اتفاق افتاده است. نگذاريم عده‌اي بگويند اين جناح يا آن جناح، نه ، استراتژي ما همه با هم است  همه در کنار هم بايد از اين کشور دفاع کنيم. همه با هم بايد در برابر آمريکا بايستيم و همه با هم بايد از حقوق ملت ايران دفاع کنيم، اين انقلاب براي همه است، براي فرد و گروه خاص نيست. در 22 بهمن 57 تمام ملت ايران احساس پيروزي کردند. نه اين جناح يا آن جناح. در 22 بهمن 57 تمام اقوام و مذاهب احساس پيروزي کردند، شرق و غرب ايران، شمال و جنوب ايران و همه مردم.36 ميليون جمعيت آن روز ايران، همه احساس پيروزي کردند. اگر کاري کنيم که همه ما احساس پيروزي بکنيم، آن کار " انقلابي" است. انقلاب يعني همين. يعني اقدامي کنيم به نفع همه ملت، اگر هر وقت اقدامي کرديم که 83 ميليون را خوشحال کرديم، کار ما انقلابي است. هر وقت 10 ميليون را خوشحال کرديم، 10 ميليون را ناراحت کرديم و بقيه را مردد کرديم بايد فکر کنيم کجاي کار ما ايراد دارد. در بسياري از موارد" اين" يا "آن" نادرست است. مقاومت يا ديپلماسي، اين يا آن غلط است. هر دو در کنار هم درست است، هم مقاومت و هم ديپلماسي . شهيد سليماني سردار ميدان جنگ و ديپلمات ارشد در مذاکره بود . شهيد سليماني در مسير رفتن به جلسه سخن و گفتگو با نخست وزير عراق شهيد شد و شهيد سليماني به سمت ميدان جنگ نمي‌رفت بلکه به سمت ميدان ديپلماسي مي‌رفت که شهيد شد . شهيد سليماني کسي بود که در ميدان جنگ سردار قوي ميدان جنگ بود و در ميدان مذاکره، ديپلمات قدرتمند و عزتمند بود و همه ابعاد شهيد سليماني را مد نظر قرار دهيم . شهيد سليماني به دنبال جنگ در منطقه نبود، آمريکايي‌ها دروغ مي‌گويند . شهيد سليماني دنبال بي‌ثباتي در منطقه نبود، آمريکا و اسرائيل دروغ مي‌گويند . شهيد سليماني دنبال ثبات بود. شهيد سليماني به کمک مردم و ارتش عراق به عراق، سوريه و لبنان ثبات و به منطقه امنيت داد. شهيد سليماني مرد جنگ و صلح بود، جنگي که به صلح منتهي شود و صلحي که آنچنان قوي باشيم که جنگي ايجاد نشود. قدرت و قوت ما است که صلح را حفاظت مي‌کند و نيروي مسلحي قوي است که کشور ما را در مسير صلح نگه مي‌دارد ممکن است افرادي فکر کنند، ما بايد جمهوري را تضعيف کنيم تا اسلاميت را تقويت کنيم؛ با کمال ادب و احترام به اين دوستان عزيز مي‌گويم، اشتباه مي‌فرماييد؛ تضعيف جمهوريت، تقويت اسلاميت نيست؛ جمهوريت و اسلاميت در کنار هم هستند. اين يا آن در اينجا درست نيست. بعضي جا‌ها بايد بين اين يا آن، انتخاب کنيم؛ درست است؛ اما در بسياري از موارد هم نبايد بين اين يا آن انتخاب کنيم؛ يا مقاومت يا ديپلماسي؛ نه هر دو. يا تعامل با جهان يا ايستادگي؛ نه هر دو. يا خودکفايي در داخل يا تجارت با خارج؛ نه هر دو. اينجا، جا‌هايي است که اين يا آن ناصحيح است و در تاريخ انقلاب نيز امام به ما آموخت که اسلاميت در کنار جمهوريت است؛ امام (ره) به ما آموخت، دينداري در کنار مردم سالاري است؛ امام (ره) به ما آموخت پيشرفت در کنار عدالت است. در بسياري از موارد ابعاد مختلف انقلاب اسلامي را بايد مد نظر قرار دهيم.


در اينجا مي‌خواهم به يک مسأله مهم اشاره کنم؛ آمريکا به دنبال چيست؟ آمريکا در اين 2 سال گذشته که اين همه فشار بر مردم عزيز وارد کرده است، تمام تجارت، صادرات، واردات و نيازمندي‌هاي کشور را مورد هدف قرار داده تا مردم صبرشان لبريز شود. آنچه اختلاف محاسبه است، اينست که آمريکايي‌ها، جايگاه و عظمت ملت ايران را درک نکردند؛ آمريکايي‌ها فکر مي‌کنند با 41 سال تمدن مواجه هستند، نه؛ آمريکايي‌ها با هزاران سال تمدن ايران مواجه هستند؛ تمدن ايرانيت و اسلاميت در طول قرن‌ها. البته انقلاب اسلامي هم در طول 41 سال گذشته، اقدامات بسيار مهمي را براي تکميل تمدن اسلامي و ايراني انجام داده است؛ آمريکا با نظام و دولتمردان مواجه نيست؛ خطايش اين است؛ آمريکا با 83 ميليون جمعيت ايران مواجه است و مردم ما يکپارچه و يکصدا هستند.  آنجا که بحث ملت باشد، يکصداست؛ آنجا که بحث انقلاب باشد، يک صداست؛ آنجا که منافع ملي باشد، يک صداست؛ در روز‌هاي تشييع جنازه شهيد بزرگ ما، شهيد سليماني ديديد که همه مردم يکصدا و يک فرياد بودند؛ چشم‌ها همه گريان و نگاه‌ها همه به سمت آسمان بود و همه مردم با مشت گره کرده در برابر ابرقدرت‌ها و آمريکا ايستادند و نظر خود را در آن راهپيمايي‌هاي بزرگ و تشييع جنازه عظيم اعلام کردند. آمريکا مي‌خواهد ملت ايران را از پا در بياورد، آمريکا چه مي‌خواهد؟، آمريکا ملت تسليم شده، کشور غارت‌شده و دولتي را مي‌خواهد که پشيمان شده و نمي‌خواهد بار مسئوليت را بر دوش داشته باشد. اشتباه آمريکا همين است، نمي‌داند، در ايران دولت، ملت، نيرو‌هاي مسلح، قواي سه‌گانه، همه و همه زير پرچم جمهوري اسلامي و رهبري معظم انقلاب، يکپارچه ايستادگي خواهند کرد. آنهايي که در رسانه‌ها سوال مي‌کنند که اين دولت چه کار کرده است، بگويند در کدام زمينه صنعتي و کشاورزي و نظامي و ساير امور بود که مردم عزيز ما نتوانستند مشکلات را پشت سر بگذارند ؟!! آن‌هايي که در رسانه‌ها سوال مي‌کنند که اين دولت چه کار کرده است، بگويند در کدام زمينه صنعتي و کشاورزي و نظامي و ساير امور بود که مردم عزيز ما نتوانستند مشکلات را پشت سر بگذارند.    آنهايي که مي‌گويند ما در برابر آمريکا نمي‌توانيم بايستيم و پيشرفت بکنيم، در خطا و اشتباه هستند . . آمريکا خطا و اشتباه کرده است که فکر مي‌کند اگر ما را در تحريم قرار بدهد، عقب‌نشيني مي‌کنيم. مردم ، به خدا قسم اگر يک دهم اين فشاري که در اين 2 سال اخير بر ملت ما وارد شده، به يک کشور مشابه ما در اين منطقه وارد مي‌شد، در برابر آمريکا تسليم مي‌شد و خضوع مي‌کرد. دست روي دست نگذاشتيم، دولت ما ورشکسته نيست و ملت ما، تسليم شده نيست. آمريکا بفهمد، اشتباه و خطا کرده و بزرگترين خطا‌ها را مرتکب شده است. 


آمريکا برخلاف همه قوانين بين المللي بزرگترين جنايت را انجام داده و در کشور همسايه ما، ميهمان عراق و فرمانده ما را ترور کرده است. خاک مردم فلسطين و سوريه را عليرغم همه قطعنامه‌هاي بين‌المللي به اسرائيل هديه کرده است.  مردم روز به روز آگاه‌تر مي‌شوند. راه آمريکا به ضرر ملت ايران، ملت منطقه، جهان اسلام و همه جهان است و حتي کار کاخ سفيد به ضرر مردم خود آمريکا است. در اين شرايط خداوند به ما چه مي‌گويد:  وَ مَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيَنَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلَى‏ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ .(سوره ابراهيم آيه 12)‏ . پيامبران در برابر فشار در برابر ستم همه آن‌هايي که در برابر حق ايستاده بودند، مي‌گفتند چرا به خداوند توکل نکنيم، آن خدايي که راه نجات را پيش روي ما گذاشته است، مسير هدايت را پيش روي ما گذاشته است.   انقلاب ما در سايه انتخاب درست ملت به پيروزي رسيد و انقلاب براي اين بود که راه انتخاب به روي ما باز باشد .  مردم عزيز ؛  يکي از بالاترين ارزش‌هاي ملي و ديني ما انتخاب و قدرت انتخاب است؛ بتوانيم بين دو راه، راه بهتر را برگزينيم؛ بتوانيم بين چند راه، راهي که بهتر است برگزينيم؛ انتخاب يکي از دستاورد‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي است؛ ممکن است در اين انتخابات گله و انتقاد داشته باشيم، اشکالي ندارد؛ انتقاد آزاد است، اما مردم عزيز ايران؛ انتقاد باشد و منتقد باشيم، ولي خواهش مي‌کنم انفعال نباشد و منفعل نشويم. بخاطر اين کار يا آن کار، بخاطر اين اقدام يا آن اقدام، با صندوق رأي قهر نکنيم. انتخابات و صندوق رأي منجي ماست. .    نبايد با صندوق و انتخابات قهر کنيم؛ به هر صورت است بايد پاي صندوق انتخابات برويم؛ امام (ره) ما را دعوت کرد به انتخابات که صندوق رأي را رها نکنيم؛ در هر انتخاباتي رهبري معظم انقلاب تأکيد کرد که در انتخابات حضور پيدا کنيم. يکبار ديگر مثل امروزي که در سراسر کشور شما به صحنه آمديد و افتخار آفريديد ، دوم اسفند پاي صندوق رأي برويم ؛ يکبار ديگر افتخار بيافرينيم و به همه دشمنان اعلام کنيم راه و مسير مردم آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي ايران بوده و خواهد بود و در برابر شما تسليم نمي‌شويم و شما را وادار مي‌کنيم که روزي در برابر ملت ايران تسليم بشويد و سر فرود بياوريد و بي‌ترديد پيروزي از آن ماست.


والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته 


https://www.yjc.ir/fa/news/72432/%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA- .+باشگاه خبرنگاران جوان+سخنراني رئيس جمهور حسن روحاني در راهپيمايي 22 بهمن 1398 در ميدان آزادي تهران .


*******************************


 


آمريکا بامداد روز جمعه 13 دي ماه با حمله هوايي به فرودگاه بغداد سردار سپهبد قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس و 10 تن ديگر از جمله ابومهدي المهندس، فرمانده نيرو‌هاي بسيج مردمي عراق را به شهادت رساند.


دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در يک کنفرانس خبري رسما اعلام کرد به دستور مستقيم او عمليات انجام شد.


سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران روز 8 ژانويه ( دي ماه) در انتقام سخت ترور سردار شهيد قاسم سليماني، پايگاه عين الاسد که بزرگترين پايگاه هوايي آمريکا در عراق است را موشک باران کرد.


دموکرات‌هاي سناي آمريکا در تلاش هستند تا فردا، چهارشنبه جلسه‌اي را به منظور بررسي مسئله اختيارات دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور اين کشور براي اقدام نظامي عليه ايران برگزار کنند.


 *پيام خانواده شهيد المهندس به رهبر انقلاب+ دختر شهيد ابو مهدي المهندس به مناسبت روز چهلم شهادت فرماندهان مقاومت، پيامي را خطاب به رهبر انقلاب منتشر کرد.


 


https://www.yjc.ir/fa/news/7243719/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE .

*************************************************


*** موضوعات و عناوين اخلاقي و تربيتي و اجتماعي و اعتقادي و حديثي+پايگاه انديشوران حوزه+آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي*** عناوين و موضوعات اخلاقي،تربيتي ، اجتماعي، سياسي.+وبلاگ نسيم معرفت+آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي


 


 


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


**سردار شهيد حاج قاسم سليماني در آيينه تصاوير+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کليک کنيد .


 


 

آثاروبرکات راهپيمايي عظيم اربعين حسيني (ع)+آيت الله سيداصغرسعاد

سفارش پيغمبر«ص»درباره حَسَنَين و فاطمه «عَلَيهِمُ السَّلامُ»

بادکتراي اقتصادداشتن مشکل مملکت حل نمي شودبلکه بايد...+حجت الاسل

آمريکا ,انقلاب ,شهيد ,مردم ,سليماني ,يا ,شهيد سليماني ,در برابر ,سليماني در ,يا آن ,دل ها ,http hakim askari ,hakim askari rozblog ,آيينه تصاوير سردار ,الله سيداصغرسعادت ميرقديم

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Levi شرکت باربري شيخ بهايي سلبريتي هاي من چهل فايل هگفاز اطلاعات علمي پوست Nicole مرکز فروش انواع ورق شيرواني در شهر قفل هوشمند | قفل ديجيتال | قفل استخري | قفل باشگاهي انجام بازسازي ساختمان در تهران توليدي کيف - توليد و پخش انواع كيف ارزان قيمت - 09357827477